Udělejte minimum – získáte maximum!

„Odeberte z Vašeho vodního zdroje 1,5 l vody dle níže uvedených pokynů a doručte ji na adresu provozovny naší firmy.“

Pokyny pro odebrání vzorku vody k analýze

Chemický rozbor

  • odtočenou vodou (vzorkem) důkladně vypláchněte PET láhev (např. od balených vod, není vhodná láhev od mléka nebo slazených vod)
  • naplňte láhev po okraj (bez vzduchové bubliny)
  • láhev uzavřete a vzorek popište (jméno, místo a datum odběru, charakter vodoteče)
  • přes noc vzorek uchovávejte v chladničce, k vyhodnocení jej však přineste co nejdříve

Mikrobiologický rozbor:

  • na naší provozovně si vyzvedněte sterilní lahvičku určenou pro tyto účely
  • asi 2 minuty nechte vodu odtéci, sterilní lahvičku otevřete těsně před odběrem, vodou ji nevyplachujte!
  • naplňte pouze cca do dvou třetin (ne plnou vzorkovnici!)
  • lahvičku rychle uzavřete a vzorek popište (jméno, místo, datum odběru, charakter vodoteče - studna, potok, studánka, rybník nebo vodovod)
  • vzorek uchovávejte v chladničce (okolo 10°C), k vyhodnocení přineste co nejdříve, max. 15 hodin po odběru.

Rozbor pitné vody bude proveden a vyhodnocen podle Vyhlášky ministerstva zdravotnictví č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody. Po dohodě lze analýzu zkrátit (jen chemický nebo jen mikrobiologický rozbor), eventuálně základní chemický rozbor rozšířit o další ukazatele.

 

Zaujme-li Vás naše nabídka – kontaktujte laskavě naši firmu!

Těšíme se na spolupráci, při řešení Vašich problémů s pitnou vodou!

Garantujeme kvalitu naší činnosti!