Zajímavé odkazy

Ministerstvo zdravotnictví České republiky http://www.mzcr.cz

Ministerstvo zemědělství České republiky – Vodní hospodářství http://eagri.cz/public/eagri/voda

Portál Evropské unie http://europa.eu/index_cs.htm

Vodní hospodářství http://www.vodnihospodarstvi.cz

Ministerstvo životního prostředí České republiky http://www.mzp.cz