Chemický a mikrobiologický rozbor

ODRADONOVÁNÍ PODZEMNÍ VODY

Benefity provzdušňovací věže s vestabou

Nízké energetické náklady

Celý provoz věže má velmi nízkou energetickou náročnost.

Široké využití

V soukromých, rekreačních i průmyslových objektech, včetně obecních a městských vodovodů.

Automatický provoz

Provoz provzdušňovací věže má minimální nároky na údržbu.

Odradonování podzemní vody

Vysoká koncentrace radonu je pro lidské tělo fatální. Z toho důvodu je nutná rychlá separace těchto látek z pitné a upravované vody.

V rámci odradonování nabízíme široký rozsah provzdušňovacích věží, které není třeba nijak udržovat (automatický provoz). Další výhodou jsou i nízkoenergetický náklady celého zařízení a lze jej využít v menších i velkoplošných a veřejných vodovodech.

Odradonování podzemní vody probíhá pomocí instalace provzdušňovacích věží, které odstraňují z upravované vody radon, agresivní oxid uhličitý, sirovodík, amoniak, těkavé organické látky a další pro tělo nebezpečné prvky.

Co je radon a proč je nebezpečný?

Radon je bezbarvý plyn, bez chuti a zápachu. Vzniká jako produkt radioaktivního rozpadu radia a uranu. Nejčastěji se nalézá ve vývěrech podzemních minerálních vod, v malých dávkách však může vyvěrat z podloží v plynné formě a následně adsorbuje do podzemní vody.

Vertikální, nebo horizontální provzdušňovací komplety v širokém kapacitním rozsahu s protiproudým odvětráním radonu i agresivního oxidu uhličitého z jemně rozptýlené upravované vody při současném navýšení hodnoty pH. Nízké provozní náklady na elektrickou energii.

V čem je radon nebezpečný?

Způsobuje rakovinotvorné bujení (obzvlášť rakovinu plic)
Je bez zápachu, barvy a chuti
Proniká skrz pevné objekty (zdi, dřevo, půdu, aj.)
Kontaktujte nás

Obraťte se na nás

V případě jakýchkoliv dotazů vám rádi poradíme.
KONTAKT
Zavolejte nám
318 635 184
Inform-Consult-Aqua, s. r. o.
Máte problémy s kvalitou pitné vody? Poskytneme Vám řešení se zabarvením vody, při problémech s „tvrdou“ i agresivní „měkkou“ vodou, vysokou koncentrací železa, manganu, dusičnanů, dusitanů, amoniaku, zvýšenou hodnotou arsenu, antimonu, berylia, niklu, mědi, kobaltu, molybdenu, hliníku, selenu, radonu, uranu, organického znečištění, pesticidů i s případným mikrobiologickým znečištěním. Nabízíme nová řešení i osvědčené klasické postupy úpravy vody v mnoha technických variantách. Těšíme se na vzájemná řešení Vašich problémů s pitnou vodou.
© 2024 INFORM - CONSULT - AQUA, s.r.o. | Příbram. Všechna práva vyhrazena