Chemický a mikrobiologický rozbor

Odradonování podzemní vody

Benefity provzdušňovací věže s vestabou

Nízké energetické náklady

Celý provoz věže má velmi nízkou energetickou náročnost.

Široké
využití

V soukromých, rekreačních i průmyslových objektech, včetně obecních a městských vodovodů.

Automatický
provoz

Provoz provzdušňovací věže má minimální nároky na údržbu.

Odradonování podzemní vody

Vysoká koncentrace radonu je pro lidské tělo fatální. Z toho důvodu je nutná rychlá separace těchto látek z pitné a upravované vody. 

V rámci odradonování nabízíme široký rozsah provzdušňovacích věží, které není třeba nijak udržovat (automatický provoz). Další výhodou jsou i nízkoenergetický náklady celého zařízení a lze jej využít v menších i velkoplošných a veřejných vodovodech.

Odradonování podzemní vody probíhá pomocí instalace provzdušňovacích věží, které odstraňují z upravované vody radon, agresivní oxid uhličitý, sirovodík, amoniak, těkavé organické látky a další pro tělo nebezpečné prvky.

Co je radon a proč je nebezpečný?

Radon je bezbarvý plyn, bez chuti a zápachu. Vzniká jako produkt radioaktivního rozpadu radia a uranu. Nejčastěji se nalézá ve vývěrech podzemních minerálních vod, v malých dávkách však může vyvěrat z podloží v plynné formě a následně adsorbuje do podzemní vody.

Vertikální, nebo horizontální provzdušňovací komplety v širokém kapacitním rozsahu s protiproudým odvětráním radonu i agresivního oxidu uhličitého z jemně rozptýlené upravované vody při současném navýšení hodnoty pH. Nízké provozní náklady na elektrickou energii.

V čem je radon nebezpečný?

  • Způsobuje rakovinotvorné bujení (obzvlášť rakovinu plic)
  • Je bez zápachu, barvy a chuti
  • Proniká skrz pevné objekty (zdi, dřevo, půdu, aj.)