Zabezpečení nezávadnosti pitné vody

Zabezpečení čisté vody

Přednosti přípravků CARELA před jinými aplikacemi desinfekční a čistící technologie:

 • Jednoduchá a rychlá aplikace přípravků CARELA
 • Čistící a desinfekční procesy probíhají v jednom kroku
 • Při manipulaci nevznikají žádné obtíže nebo škodlivé plyny/výpary
 • Garance dokonalého odstranění chemického i mikrobiologického znečištění za velmi krátký čas
 • V průběhu čistícího procesu odpadá neutralizace odpadních vod
 • Aplikace přípravku garantuje i komplexní likvidaci velice zdravotně nebezpečných bakterií Legionella

Ekologické přípravky CARELA - dokonalé vyčištění studní, vodojemů, jímek a potrubí

Znečištěná vody ve studních, vodojemech, jímkách i rozvodovém potrubí může mít za následek zvýšené hodnoty chemických i mikrobiologických ukazatelů.

Ekologické přípravky CARELA s odpovídající doplňující technikou odstraní mikrobiologické i chemické znečištění, včetně jinak nerozpustných úsad.

CARELA BIO PLUS forte:

 •  Dvoukomponentní prostředek s aktivním kyslíkem
 •  Rozpouští všechny druhy usazenin organického i anorganického původu
 •  Vhodný k čištění a regeneraci zařízení (filtrační komplety aj.).
 •  Vhodný i k desinfekci nádrží, potrubí, studní apod.

Potřebujete poradit?

Zabezpečení mikrobiologické nezávadnosti pitné vody

V rámci zabezpečení mikrobiologické nezávadnosti pitné vody se zaměřujeme především na odbourání těchto látek:

 • Escherichia coli ( E- coli) – tyčinkovitá bakterie fekálního původu, která při přemnožení vyvolává zažívací potíže a bakteriální onemocnění
 • Enterokoky – indikují fekální kontaminaci vody, způsobují infekce močových cest, záněty a mají podíl na vzniku infekční endokarditidy
 • Koliformní bakterie – zvýšené množství koliformní bakterie způsobuje přímé ohrožení zdraví člověka. Z toho důvodu je nutná jejich včasná eliminace z upravené pitné vody.

Chcete poradit?

SLUŽBY V OBLASTI ZABEZPEČENÍ NEZÁVADNOSTI PITNÉ VODY:

 • Zabezpečení a ošetření vodního zdroje a nejbližšího okolí podle stupně znečištění s použitím speciálních chlorových přípravků včetně chlordioxidové aplikace
 • Spolu s vodním zdrojem je ošetřeno i okolí provozovaného vodní hospodářství
 • Následuje dávkování chlorového roztoku pomocí dávkovacích kompletů řady "IWAKI" s doplňujícím vybavením. Provoz celého zařízení je plné automatický.
 • Pravidelné dávkování chlorového roztoku SAVO do studní, jímek a vodojemů pomocí dávkovače CHLOROZ (tato řada je chráněna v rámci ČR patentovou ochrannou)
 • Zajišťujeme mikrobiologickou nezávadnost vody i ekologickou metodou na principu UV paprsků. Tento provoz je zcela automatizovaný. Nabízíme široký kapacitní rozsah zařízení VIQUA/TROJAN.