Zabezpečení nezávadnosti pitné vody

ZABEZPEČENÍ ČISTÉ VODY

Přednosti přípravků CARELA před jinými aplikacemi desinfekční a čistící technologie:

Jednoduchá a rychlá aplikace přípravků CARELA
Čistící a desinfekční procesy probíhají v jednom kroku
Při manipulaci nevznikají žádné obtíže nebo škodlivé plyny/výpary
Garance dokonalého odstranění chemického i mikrobiologického znečištění za velmi krátký čas
V průběhu čistícího procesu odpadá neutralizace odpadních vod
Aplikace přípravku garantuje i komplexní likvidaci velice zdravotně nebezpečných bakterií Legionella

Ekologické přípravky CARELA - dokonalé vyčištění studní, vodojemů, jímek a potrubí

Znečištěná vody ve studních, vodojemech, jímkách i rozvodovém potrubí může mít za následek zvýšené hodnoty chemických i mikrobiologických ukazatelů.

Ekologické přípravky CARELA s odpovídající doplňující technikou odstraní mikrobiologické i chemické znečištění, včetně jinak nerozpustných úsad.

CARELA BIO PLUS forte:

Dvoukomponentní prostředek s aktivním kyslíkem
Rozpouští všechny druhy usazenin organického i anorganického původu
Vhodný k čištění a regeneraci zařízení (filtrační komplety aj.).
Vhodný i k desinfekci nádrží, potrubí, studní apod.
Kontaktujte nás

Zabezpečení mikrobiologické nezávadnosti pitné vody

V rámci zabezpečení mikrobiologické nezávadnosti pitné vody se zaměřujeme především na odbourání těchto látek:
Escherichia coli ( E- coli) – tyčinkovitá bakterie fekálního původu, která při přemnožení vyvolává zažívací potíže a bakteriální onemocnění
Enterokoky – indikují fekální kontaminaci vody, způsobují infekce močových cest, záněty a mají podíl na vzniku infekční endokarditidy
Koliformní bakterie – zvýšené množství koliformní bakterie způsobuje přímé ohrožení zdraví člověka. Z toho důvodu je nutná jejich včasná eliminace z upravené pitné vody.
Kontaktujte nás

SLUŽBY V OBLASTI ZABEZPEČENÍ NEZÁVADNOSTI PITNÉ VODY:

Zabezpečení a ošetření vodního zdroje a nejbližšího okolí podle stupně znečištění s použitím speciálních chlorových přípravků včetně chlordioxidové aplikace
Spolu s vodním zdrojem je ošetřeno i okolí provozovaného vodní hospodářství
Následuje dávkování chlorového roztoku pomocí dávkovacích kompletů řady "IWAKI" s doplňujícím vybavením. Provoz celého zařízení je plné automatický.
Pravidelné dávkování chlorového roztoku SAVO do studní, jímek a vodojemů pomocí dávkovače CHLOROZ (tato řada je chráněna v rámci ČR patentovou ochrannou)
Zajišťujeme mikrobiologickou nezávadnost vody i ekologickou metodou na principu UV paprsků. Tento provoz je zcela automatizovaný. Nabízíme široký kapacitní rozsah zařízení VIQUA/TROJAN.
Kontaktujte nás

Obraťte se na nás

V případě jakýchkoliv dotazů vám rádi poradíme.
KONTAKT
Zavolejte nám
318 635 184
Inform-Consult-Aqua, s. r. o.
Máte problémy s kvalitou pitné vody? Poskytneme Vám řešení se zabarvením vody, při problémech s „tvrdou“ i agresivní „měkkou“ vodou, vysokou koncentrací železa, manganu, dusičnanů, dusitanů, amoniaku, zvýšenou hodnotou arsenu, antimonu, berylia, niklu, mědi, kobaltu, molybdenu, hliníku, selenu, radonu, uranu, organického znečištění, pesticidů i s případným mikrobiologickým znečištěním. Nabízíme nová řešení i osvědčené klasické postupy úpravy vody v mnoha technických variantách. Těšíme se na vzájemná řešení Vašich problémů s pitnou vodou.
© 2024 INFORM - CONSULT - AQUA, s.r.o. | Příbram. Všechna práva vyhrazena