Zabezpečení pitné vody

Snížení koncentrace síranů

Snížení koncentrace SÍRANŮ v pitné vodě

Sírany se vyskytují v četných minerálech a ve vodě představují významnou součást jejího složení. Sírany patří k nejméně toxickým iontům, jejich vysoká koncentrace však dehydratuje a dráždí zažívací ústrojí, mohou být také příčinou zhoršených chuťových vlastností podzemní vody.

Nabízíme dvě technologické varianty:

  1. Ionexová forma s adsorpcí síranových iontů ve filtrační sorpční náplni vykazuje zvýšený nárůst hodnoty chloridů. I v tomto případě nabízíme jejich snížení, které je součástí regeneračního cyklu ionexové filtrační náplně po vyčerpání její pracovní kapacity.
  2. Druhou variantu představuje zařízení na principu reverzní osmózy, které kromě specifické předúpravy podzemní vody, vyžaduje i 15 – 20% spotřebu upravované vody z jejího celkového objemu vykazovanou jako vodu odpadní.

Nabízíme úpravu vody v obou technologických variantách v širokém kapacitním rozsahu, tj. od rodinných domů, až po veřejné vodovody měst a obcí.

Potřebujete poradit se snížením koncentrace síranů?