Realizované projekty

REFERENCE

Veřejné vodovody
Provozní areály a ostatní objekty
Maloodběratelé

Veřejné vodovody

Obec Chraštice

Technologický postup úpravy: snížení koncentrace selenu, separace mechanických nečistot

Obec Osečnice

Technologický postup úpravy: Snížení hodnoty pH – dávkování potravinářské kyseliny solné s následnou homogenizací upravované vody, snížení koncentrace arsenu z podzemní vody, zabezpečení mikrobiologické nezávadnosti pitné vody

Obec Chrášťany

Technologický postup úpravy: Předchlorace vody, separace veškerých mechanických nečistot, změkčení vody – snížení koncentrace vápníku na optimální hodnotu, snížení obsahu dusičnanů na vyhovující koncentraci, zabezpečení mikrobiologické nezávadnosti pitné vody s následnou akumulací a čerpáním vody do rozvodných řadů veřejného vodovodu

Město Moravský Krumlov

Čerpání vody z akumulační jímky, separace veškerých mechanických nečistot, adsorpce uranu, separace zbytkové hodnoty mechanického znečištění

Město Libavá

Technologický postup úpravy: Separace mechanických nečistot, separace uranu, snížení hodnoty pH, separace arsenu, zabezpečení mikrobiologické nezávadnosti pitné vody

Město Dobříš

Předalkalizace vody – zvýšení hodnoty pH, předchlorace vody – oxidace železa a manganu, provzdušnění vody, dávkování manganistanu draselného, separace železa a manganu, zabezpečení mikrobiologické nezávadnosti upravené pitné vody

Město Dobříš - Trnová

Technologický postup úpravy: Předúprava vody, separace železa a manganu, zabezpečení mikrobiologické nezávadnosti pitné vody

Obec Heřmaň

Technologický postup úpravy: Předúprava vody, provzdušnění vody – odvětrání radonu, čerpání vody do tlakové AT stanice – stabilizace oxidačního procesu, snížení koncentrace železa a manganu, zabezpečení mikrobiologické nezávadnosti pitné vody

Obec Nebřich

Technologický postup úpravy: Provzdušnění vody – separace agresivního oxidu uhličitého + navýšení hodnoty pH, separace veškerých mechanických nečistot, snížení hodnoty dusičnanů, zvýšení hodnoty Σ(Ca+Mg) a vápníku + eliminace silné agresivity pitné vody, zabezpečení mikrobiologické nezávadnosti upravené pitné vody

Obec Malenice

Technologický postup úpravy: Separace veškerých mechanických nečistot, snížení hodnoty pH na požadovaný rozsah, separace arsenu a antimonu z podzemní vody

Obec Hlubyně

Technologický postup úpravy: Čerpání vody ze studny do objektu úpravny vody – akumulace v samonosné plastové nádrži, separace veškerých mechanických nečistot, snížení koncentrace dusičnanů na vyhovující hodnotu, alkalizace upravované vody – zvýšení hodnoty sumy vápníku a hořčíku – potlačení agresivních vlastností upravované vody, zabezpečení mikrobiologické nezávadnosti pitné vody, akumulace pitné vody a její čerpání do rozvodného řadu veřejného vodovodu

Obec Krupá

Technologický postup úpravy: Předchlorace vody, separace veškerých mechanických nečistot, snížení koncentrace dusičnanů bez navyšování hodnoty chloridů přes 100,0 mg/l Cl-, zabezpečení mikrobiologické nezávadnosti pitné vody

Provozní areály a ostatní objekty

Bioveta, a. s. Ivanovice na Hané

provzdušnění vody, předalkalizace vody – zvýšení hodnoty pH, předchlorace vody – oxidace železa a manganu, dávkování manganistanu draselného, separace železa a manganu, dechlorace vody – adsorpce chloraminů, změkčení vody – snížení hodnoty „celkové tvrdosti“ a vápníku, komplexní doúprava vody formou aplikace reverzní osmózy, zabezpečení mikrobiologické nezávadnosti upravené vody

ZVO, s. r. o. Přerov nad Labem

Technologický postup úpravy: Předalkalizace vody, oxidace železa a manganu na nerozpustné oxidy, provzdušnění vody, předchlorace vody, separace železa a manganu, změkčení vody – snížení obsahu vápníku na optimální hodnotu, snížení obsahu síranů na hodnotu vyhovující povolenému maximu, zabezpečení mikrobiologické nezávadnosti pitné vody, akumulace upravené pitné vody

AMI AUTOINTERIER, s. r. o. Zadní Chodov

Předchlorace vody, dvoustupňové snížení koncentrace železa a manganu, dvoustupňová adsorpce radionuklidů, separace zbytkové hodnoty mechanického znečištění, zlepšení organoleptických vlastností upravené pitné vody, odradonování – provzdušnění vody, zabezpečení mikrobiologické nezávadnosti upravené pitné vody, akumulace pitné vody a její plynulá dodávka do jednotlivých odběrových míst

Frýdštejn – restaurace a wellness

Technologický postup úpravy: separace veškerých mechanických nečistot, eliminace tvorby vápenatých úsad, druhotná separace jemných mechanických mikro-nečistot, centrální změkčení vody, zabezpečení mikrobiologické nezávadnosti pitné vody

Nikolum, s. r. o. Libina

Technologický postup úpravy:
akumulace a čerpání odpadní vody, separace mechanických nečistot, dvoustupňová separace vysoké koncentrace niklu

Počepice – ZŠ

Technologický postup úpravy: Předchlorace vody, separace veškerých mechanických nečistot, snížení koncentrace železa a manganu, dvoustupňová separace arsenu z upravované vody, zabezpečení mikrobiologické nezávadnosti pitné vody

HOPA, s. r. o. Plzeň

Technologický postup úpravy: Akumulace podzemní vody a její čerpání do technologické linky na její úpravu, separace veškerých mechanických nečistot, separace iontů železa, společně s ionty manganu, snížení vápníku a tedy i celkové tvrdosti, amonných iontů i celkového organického znečištění, separace antimonu a niklu z upravované vody, zabezpečení mikrobiologické nezávadnosti upravené pitné vody, akumulace pitné vody a její čerpání do jednotlivých míst její spotřeby

Penzion Smolotel

Technologický postup úpravy: předúprava vody, separace mechanických nečistot, snížení koncentrace železa a manganu na vyhovující hodnotu, dvoustupňová separace arsenu z upravované vody, zabezpečení mikrobiologické nezávadnosti upravené pitné vody

Hrachov – školící středisko

Technologický postup úpravy: Separace veškerých mechanických nečistot, změkčení vody – snížení hodnoty vápníku na optimální koncentraci, snížení atypicky vysoké koncentrace dusičnanů, zabezpečení mikrobiologické nezávadnosti pitné vody

Sv. Kříž - FreeShop

Technologický postup úpravy: akumulace a čerpání odpadní vody, separace mechanických nečistot, dvoustupňová separace vysoké koncentrace niklu

Obec Dolní Hbity – komunitní centrum s byty

Technologický postup úpravy: provzdušnění vody – oxidace železa a manganu, alkalizace + chlorace vody, akumulace vody – oddělení oxidů železa a manganu, čerpání vody, dvoustupňové snížení koncentrace železa a manganu, zabezpečení mikrobiologické nezávadnosti pitné vody, akumulace upravené pitné vody a její čerpání do spotřebiště

Zemědělské družstvo Nečín – areál Drhovy

Technologický postup úpravy: čerpání vody z podzemního zdroje do akumulační jímky, akumulace vody – oxidace iontů železa a manganu, čerpání vody, snížení koncentrace železa a manganu na vyhovující hodnotu, snížení atypicky vysoké koncentrace dusičnanů, zabezpečení mikrobiologické nezávadnosti pitné vody, akumulace upravené pitné vody a její čerpání do spotřebiště

Maloodběratelé – rodinné a rekreační objekty

RD Bublava

Technologický postup úpravy: Předúprava vody – oxidace iontů železa a manganu + zvýšení hodnoty pH, separace železa a manganu, separace veškerých mechanických nečistot

RD Heřmaň

Technologický postup úpravy: Separace veškerých mechanických nečistot, dvoustupňové snížení atypicky vysoké koncentrace železa a manganu, druhotná separace zbytkových mechanických mikro-nečistot, bezchemické zabezpečení mikrobiologické nezávadnosti pitné vody

RD Hřivice

Technologický postup úpravy: Snížení koncentrace železa i manganu, snížení hodnoty uranu, změkčení vody, separace veškerých mechanických nečistot, zabezpečení mikrobiologické nezávadnosti pitné vody

RD Kraslice

Technologický postup úpravy: Separace veškerých mechanických nečistot, dvoustupňové snížení atypicky vysoké koncentrace železa, manganu, amonných iontů, organického znečištění i sumy vápníku a hořčíku, druhotná separace zbytkového mechanického mikro-znečištění, bezchemické zabezpečení mikrobiologické nezávadnosti pitné vody

RD Otice

Technologický postup úpravy: Předúprava vody – oxidace iontů železa a manganu + zvýšení hodnoty pH směsným roztokem „SAVO + hydroxid sodný“, dvoustupňová separace železa a manganu, změkčení vody – snížení koncentrace vápníku na optimální hodnotu, separace veškerých mechanických nečistot Zlepšení organoleptických vlastností upravené vody (chuť, pach), Bezchemické zabezpečení mikrobiologické nezávadnosti pitné vody

RD Počepice

Technologický postup úpravy: Separace veškerých mechanických nečistot, snížení vysoké hodnoty pH, snížení atypicky vysoké (silně toxické) koncentrace arsenu na vyhovující hodnotu, změkčení vody na optimální biologickou hodnotu vápníku, snížení vysoké koncentrace dusičnanů na vyhovující hodnotu, zabezpečení mikrobiologické nezávadnosti pitné vody

RD Smolotely - 1

Technologický postup úpravy: Separace veškerých mechanických nečistot, snížení koncentrace arsenu na vyhovující hodnotu

RD Smolotely - 2

Technologický postup úpravy: Separace veškerých mechanických nečistot, snížení koncentrace arsenu na vyhovující hodnotu

RD Svépravice

Technologický postup úpravy: Separace veškerých mechanických nečistot, snížení koncentrace dusičnanů na vyhovující hodnotu, zlepšení organoleptických vlastností upravované vody (barva, pach, vzhled, chuť), druhotná separace zbytkových mechanických mikro-nečistot, bezchemické zabezpečení mikrobiologické nezávadnosti pitné vody

RD Špindlerův Mlýn

Technologický postup úpravy: Separace veškerých mechanických nečistot, změkčení vody na optimální biologickou hodnotu vápníku, druhotná separace zbytkových mechanických nečistot, bezchemické mikrobiologické zabezpečení pitné vody

RD Vysoká

Technologický postup úpravy: Separace veškerých mechanických nečistot, zlepšení organoleptických vlastností upravené vody (chuť, pach), druhotná separace zbytkových mechanických mikro-nečistot, bezchemické mikrobiologické zabezpečení pitné vody

RD Zdiby

Technologický postup úpravy: Separace veškerých mechanických nečistot, změkčení vody – snížení sumy vápníku a hořčíku, zlepšení organoleptických vlastností upravené vody (chuť, pach), druhotná separace mechanických mikro-nečistot
Kontaktujte nás

Obraťte se na nás

V případě jakýchkoliv dotazů vám rádi poradíme.
KONTAKT
Zavolejte nám
318 635 184
Inform-Consult-Aqua, s. r. o.
Máte problémy s kvalitou pitné vody? Poskytneme Vám řešení se zabarvením vody, při problémech s „tvrdou“ i agresivní „měkkou“ vodou, vysokou koncentrací železa, manganu, dusičnanů, dusitanů, amoniaku, zvýšenou hodnotou arsenu, antimonu, berylia, niklu, mědi, kobaltu, molybdenu, hliníku, selenu, radonu, uranu, organického znečištění, pesticidů i s případným mikrobiologickým znečištěním. Nabízíme nová řešení i osvědčené klasické postupy úpravy vody v mnoha technických variantách. Těšíme se na vzájemná řešení Vašich problémů s pitnou vodou.
© 2024 INFORM - CONSULT - AQUA, s.r.o. | Příbram. Všechna práva vyhrazena