Zabezpečení chemické kvality vody

ODSTRANĚNÍ ARSENU, ANTIMONU A BERYLIA

Odstranění arsenu, antimonu a berylia, hliníku, niklu, chromu, mědi, molybdenu, kadmia a dalších látek

Arsen, antimon a berylium patří mezi značně toxické a karcinogenní látky, které je nutné z vody separovat.

Za tímto účelem nabízí naše firma Inform-Consult-Aqua s. r. o. technologii využívající skvělé sorpční vlastnosti ve formě granulovaného produktu pod názvem GEH a další sorpční materiály.
Firma Inform-Consult-Aqua s.r.o. jako jediná v ČR realizuje odstranění arsenu, antimonu, berylia, atd. touto technologií, včetně příslušných modifikací (viz. užitný vzor udělený firmě Inform-Consult-Aqua s. r. o. Příbram pro ČR).

Hlavní výhody:

Automatický provoz bez produkce toxických odpadních vod
Výměna sorpční náplně a ekologická likvidace původní filtrační hmoty
Firma Inform-Consult-Aqua, s. r. o je výhradním dodavatelem sorpční hmoty GEH pro ČR

Potřebujete poradit s odstraněním chemických látek?

Kontaktujte nás
Arsen
se hojně vyskytuje v zemské kůře, většinou jako sulfid, nebo ve formě arseničnanů a arsenidů. Do vody se dostává rozpouštěním minerálů a rud z odpadních vod a spadů. V provzdušněných vodách se vyskytuje v pětimocné formě, v sedimentech v redukčních podmínkách ve formě trojmocné. Vyšší hodnota pH zvyšuje koncentraci rozpuštěného arsenu ve vodě. Arsen je známý karcinogen, který vyvolává rakovinu kůže …… NMH – nejvyšší mezná hodnota = 0,01 mg/l …… Vyhl. č. 252/2004 Sb.
Antimon
Je toxický těžký kov, jehož zvýšené dávky působí fatálně a nízké koncentrace mění chemii krve. Ve vodě je redukován, nebo oxidován dle hodnoty pH. Váže se na nerozpuštěné látky, bakteriální aktivitou se uvolňuje do ovzduší. V sedimentu je antimon vázán na extrahovatelné železo a hliník. Geochemicky se podobá arsenu …… NMH – nejvyšší mezná hodnota = 0,005 mg/l …… Vyhl. č. 252/2004 Sb.
Berylium
Jako kov alkalických zemin je složkou běžných minerálů. Ve vodách bývá koncentrace berylia obvykle nízká, cca pod 2 µg/l Br. Zvýšené koncentrace vznikají působením kyselých dešťů na horniny, spadem ze spalování určitých druhů paliv, z činností metalurgických závodů nebo jaderně energetických zařízení. Hlavní příjem berylia do lidského organismu je potravou, voda přispívá asi 2%. Z hlediska lidského zdraví lze zařadit berylium mezi karcinogenní látky. Nejvyšší mezná hodnota dle Vyhl. č. 252/2004 Sb. je 0,002 mg/l Br.
Kontaktujte nás

Obraťte se na nás

V případě jakýchkoliv dotazů vám rádi poradíme.
KONTAKT
Zavolejte nám
318 635 184
Inform-Consult-Aqua, s. r. o.
Máte problémy s kvalitou pitné vody? Poskytneme Vám řešení se zabarvením vody, při problémech s „tvrdou“ i agresivní „měkkou“ vodou, vysokou koncentrací železa, manganu, dusičnanů, dusitanů, amoniaku, zvýšenou hodnotou arsenu, antimonu, berylia, niklu, mědi, kobaltu, molybdenu, hliníku, selenu, radonu, uranu, organického znečištění, pesticidů i s případným mikrobiologickým znečištěním. Nabízíme nová řešení i osvědčené klasické postupy úpravy vody v mnoha technických variantách. Těšíme se na vzájemná řešení Vašich problémů s pitnou vodou.
© 2024 INFORM - CONSULT - AQUA, s.r.o. | Příbram. Všechna práva vyhrazena