Potřebujete rozbor vody?

Chemický a mikrobiologický rozbor

Jak zjistíte, že potřebujete rozbor vody?

Změna chutě

Nepříjemná a trpká chuť vody naznačuje zvýšený obsah chlóru, železa, manganu, organických látek apod. Tyto látky jsou ve zvýšeném množství pro lidský organismus nebezpečné a mohou způsobit řadu zdravotních problémů.

Pach vody

Začne-li být voda cítit, můžeme se potýkat se zvýšenou koncentrací chlóru, síranů, amoniaku, železa nebo manganu.

Zabarvení vody

Pokud při puštění vody vidíte žluté nebo hnědé zbarvení, pravděpodobně se potýkáte s vysokou koncentrací železa a manganu ve vodě. Dalším signálem je zákal vody nebo vytváření "mastných" skvrn na hladině a černých usazenin na dně.

Chemický rozbor

Naše společnost zajišťuje chemické rozbory ve své, nebo v akreditované laboratoři. V rámci každého rozboru ověřujeme základní ukazatele kvality vody. V rozboru sledujeme množství železa, manganu, dusitanů, dusičnanů, vápníku, chloridů, amonných iontů, hodnotu pH a další ukazatele.

Jak postupovat?

 • Máte-li rozbor vody, pošlete nám jej poštou, nebo e-mailem.
 • Nemáte-li rozbor vody, zašlete, nebo osobně doručte odebraný vzorek.
 • Pro zpracování návrhu úpravy vody je nutné sdělit:
  - typ vodovodního zdroje (studna, vrt, veřejný vodovod)
  - typ objektu (rodinný dům, penzion, bytová jednotka, provozovna aj.)
  - počet osob v objektu, případně spotřebu vody v m³ za den/rok

Pokyny pro odebrání vzorku vody k analýze:

1.

 Pro odběr použijte vymytou PET lahev s objemem min. 1,5 l. Nepoužívejte lahve od mléka nebo ochucených nápojů.

2.

Naplňte lahev po okraj, aniž by vznikly vzduchové bubliny. Lahev řádně uzavřete.

3.

Po uzavření nezapomeňte lahev popsat (jméno, místo a datum odběru, typ vodního zdroje).

4.

Vzorek uchovejte přes noc v lednici. Pro správné vyhodnocení rozboru je třeba lahev se vzorkem doručit v co nejkratším čase.

Mikrobiologický rozbor

V rámci mikrobiologického rozboru sledujeme všeobecné bakteriální znečištění. V tomto ohledu je sledováno hned několik druhů bakterií. Celý mikrobiologický rozbor zpracovává akreditovaná laboratoř.

Jak postupovat?

 • V provozovně společnosti ICA s.r.o. si vyzvednete sterilní vzorkovnici.
 • Veškeré informace obdržíte při převzetí sterilní vzorkovnice.

Pokyny pro odebrání vzorku vody k analýze:

1.

Vyzvedněte si sterilní vzorkovnici na naší provozovně.

2.

Nechte 2 min odtékat vodu, nebo do ustálení její teploty. Vzorkovnici otevřete těsně před odběrem, naplňte ji cca do ¾ jejího objemu a uzavřete.

3.

Po uzavření vzorkovnici řádně popište (jméno, místo, datum odběru, typ vodního zdroje).

4.

Vzorek uchovejte v lednici. Pro správné vyhodnocení rozboru je třeba lahev se vzorkem doručit do 24 hodin od odběru na adresu provozovny.