Potřebujete rozbor vody?

CHEMICKÝ A MIKROBIOLOGICKÝ ROZBOR

Jak zjistíte, že potřebujete rozbor vody?

Změna chutě

Nepříjemná a trpká chuť vody naznačuje zvýšený obsah chlóru, železa, manganu, organických látek apod. Tyto látky jsou ve zvýšeném množství pro lidský organismus nebezpečné a mohou způsobit řadu zdravotních problémů.

Pach vody

Začne-li být voda cítit, můžeme se potýkat se zvýšenou koncentrací chlóru, síranů, amoniaku, železa nebo manganu.

Zabarvení vody

Pokud při puštění vody vidíte žluté nebo hnědé zbarvení, pravděpodobně se potýkáte s vysokou koncentrací železa a manganu ve vodě. Dalším signálem je zákal vody nebo vytváření "mastných" skvrn na hladině a černých usazenin na dně.

Chemický rozbor

Naše společnost zajišťuje chemické rozbory ve své, nebo v akreditované laboratoři. V rámci každého rozboru ověřujeme základní ukazatele kvality vody. V rozboru sledujeme množství železa, manganu, dusitanů, dusičnanů, vápníku, chloridů, amonných iontů, hodnotu pH a další ukazatele.

Jak postupovat?

Máte-li rozbor vody, pošlete nám jej poštou, nebo e-mailem.
Nemáte-li rozbor vody, zašlete, nebo osobně doručte odebraný vzorek.
Pro zpracování návrhu úpravy vody je nutné sdělit:
- typ vodovodního zdroje (studna, vrt, veřejný vodovod)
- typ objektu (rodinný dům, penzion, bytová jednotka, provozovna aj.)
- počet osob v objektu, případně spotřebu vody v m³ za den/rok

Pokyny pro odebrání vzorku vody k analýze:

Pro odběr použijte vymytou PET lahev s objemem min. 1,5 l. Nepoužívejte lahve od mléka nebo ochucených nápojů.
Naplňte lahev po okraj, aniž by vznikly vzduchové bubliny. Lahev řádně uzavřete.
Po uzavření nezapomeňte lahev popsat (jméno, místo a datum odběru, typ vodního zdroje).
Vzorek uchovejte přes noc v lednici. Pro správné vyhodnocení rozboru je třeba lahev se vzorkem doručit v co nejkratším čase.

Mikrobiologický rozbor

V rámci mikrobiologického rozboru sledujeme všeobecné bakteriální znečištění. V tomto ohledu je sledováno hned několik druhů bakterií. Celý mikrobiologický rozbor zpracovává akreditovaná laboratoř.

Jak postupovat?

V provozovně společnosti ICA s.r.o. si vyzvednete sterilní vzorkovnici.
Veškeré informace obdržíte při převzetí sterilní vzorkovnice.

Pokyny pro odebrání vzorku vody k analýze:

Pro odběr použijte vymytou PET lahev s objemem min. 1,5 l. Nepoužívejte lahve od mléka nebo ochucených nápojů.
Naplňte lahev po okraj, aniž by vznikly vzduchové bubliny. Lahev řádně uzavřete.
Po uzavření nezapomeňte lahev popsat (jméno, místo a datum odběru, typ vodního zdroje).
Vzorek uchovejte přes noc v lednici. Pro správné vyhodnocení rozboru je třeba lahev se vzorkem doručit v co nejkratším čase.
Kontaktujte nás

Obraťte se na nás

V případě jakýchkoliv dotazů vám rádi poradíme.
KONTAKT
Zavolejte nám
318 635 184
Inform-Consult-Aqua, s. r. o.
Máte problémy s kvalitou pitné vody? Poskytneme Vám řešení se zabarvením vody, při problémech s „tvrdou“ i agresivní „měkkou“ vodou, vysokou koncentrací železa, manganu, dusičnanů, dusitanů, amoniaku, zvýšenou hodnotou arsenu, antimonu, berylia, niklu, mědi, kobaltu, molybdenu, hliníku, selenu, radonu, uranu, organického znečištění, pesticidů i s případným mikrobiologickým znečištěním. Nabízíme nová řešení i osvědčené klasické postupy úpravy vody v mnoha technických variantách. Těšíme se na vzájemná řešení Vašich problémů s pitnou vodou.
© 2024 INFORM - CONSULT - AQUA, s.r.o. | Příbram. Všechna práva vyhrazena