Zabezpečení chemické kvality vody

ZMĚKČENÍ VODY A PROTIKOROZNÍ OCHRANA

Změkčení vody - snížení hodnoty vápníku na optimální biologickou hodnotu

Zvýšená tvrdost vody způsobuje řadu problémů v provoze vodního hospodářství. Nejčastějším projevem jsou úsady v potrubí, bojlerech, kávovarech a sanitárním zařízení.

Při využívání vody pro pitné účely je důležitá i její biologická hodnota, která je dána i optimální koncentrací vápníku v pitné vodě (cca 60,0 mg Ca/l). Z uvedeného důvodu je voda změkčená námi realizovanými technologiemi, upravena formou mixu s vodou touto technologií neupravenou v takovém poměru, aby výsledná hodnota vápníku korespondovala s jeho optimální koncentrací.
Danou problematiku řeší technologické komplety v širokém kapacitním vybavení – ve zcela automatickém režimu – s nabídkou úpravy technologických regeneračních vod ve smyslu jejich objemového snížení. Regenerace filtrační ionexové náplně po vyčerpání její pracovní kapacity se provádí roztokem chloridu sodného, ve zcela automatickém režimu provozu daného zařízení – jedním kompletem, nebo ve zdvojeném duplexním provedení.

Protikorozní ochrana systému vodního hospodářství SILIPHOS

Nízká koncentrace vápníku, vysoký obsah agresivního oxidu uhličitého. Průtočné reaktory s náplní přípravku s obchodním názvem SILIPHOS – v širokém kapacitním rozsahu, eliminují nepříznivé důsledky koroze v provozech vodního hospodářství rodinných domů i velkokapacitních veřejných vodovodech měst a obcí.

SILIPHOS je čirá, sklovitá, omezeně rozpustná kombinace polyfosforečnanů a křemičitanů nejvyšší čistoty, sestávající ze 100% aktivní substance.

Jednoduchá provozní aplikace – nenároční provoz.

Hlavní výhody technologie SILIPHOS:

Eliminuje tvorbu nerozpustných úsad v potrubí studené i teplé vody
Postupně uvolňuje sedimenty z částečně „zarostlého“ potrubí
Prodlužuje životnost rozvodných systémů, bojlerů atd.
Snižuje náklady na elektrickou a tepelnou energii

Omezení použití přípravku SILIPHOS:

Teplota vyšší než 80 °C
Karbonátová tvrdost vody – vyšší než 360 mg/l
Je-li koroze elektrochemického původu (spoje měď-železo)
Kontaktujte nás

Obraťte se na nás

V případě jakýchkoliv dotazů vám rádi poradíme.
KONTAKT
Zavolejte nám
318 635 184
Inform-Consult-Aqua, s. r. o.
Máte problémy s kvalitou pitné vody? Poskytneme Vám řešení se zabarvením vody, při problémech s „tvrdou“ i agresivní „měkkou“ vodou, vysokou koncentrací železa, manganu, dusičnanů, dusitanů, amoniaku, zvýšenou hodnotou arsenu, antimonu, berylia, niklu, mědi, kobaltu, molybdenu, hliníku, selenu, radonu, uranu, organického znečištění, pesticidů i s případným mikrobiologickým znečištěním. Nabízíme nová řešení i osvědčené klasické postupy úpravy vody v mnoha technických variantách. Těšíme se na vzájemná řešení Vašich problémů s pitnou vodou.
© 2024 INFORM - CONSULT - AQUA, s.r.o. | Příbram. Všechna práva vyhrazena