Zabezpečení chemické kvality vody

SEPARACE URANU

Separace URANU i objemové aktivity alfa z podzemní vody

Uran je v přírodě přirozeně se vyskytující prvek vázaný v horninách. Ve zvýšených koncentracích v podzemní vodě přesahujících povolené maximum 15,0 µg/l, může způsobovat značné zdravotní potíže.

Nabízíme ucelené řešení dané problematiky, které spočívá nejen v odstranění uranu z podzemní vody, ale i komplexní ekologickou likvidaci filtrační sorpční náplně, po vyčerpání její pracovní kapacity.

Účinná technologická zařízení jsou k dispozici nejen pro úpravu vody ve veřejných vodovodech měst a obcí, ale i pro rodinné domy, penziony a pro průmyslové objekty.
Zařízení je dodáváno s minimálními nároky na obsluhu i údržbu, ve zcela automatickém režimu svého provozu.
Separace uranu z upravované vody je zabezpečena průtokem vody ionexovým sorbentem nové generace. Jedná se o silně bazický makropórézní ionex (Typ I), který nemá významný vliv na zastoupení hlavních složek v upravované vodě, jako jsou Cl-, HCO3-, NO3-. Je tomu tak díky síranové skupině, která zajišťuje vyšší selektivitu.
Kontaktujte nás

Hlavní výhody:

Upravovaná voda tedy nemění vyjma odstraňovaného uranu své složení. Díky vysoké rychlosti, vysoké celkové kapacitě, dobré chemické stabilitě, osmotickým vlastnostem a porozitě je tento ionex vhodný zvláště pro odstraňování síranových a uhličitanových komplexů uranu z pitných vod pod hodnotu 15,0 µg U/l.
Koncentrace uranu v ionexové sorpční hmotě 10,0 g/l (U; ionex) dovoluje jeho bezpečnou manipulaci při výměně náplně z hlediska ochrany zdraví pracovníků, kteří budou se sorbentem po dosažení koncentračního maxima manipulovat.
Sorpce uranu probíhá v širokém spektru hodnoty pH (6,0 – 9,0). Uran je v ionexovém sorbentu pevně chemicky vázán a nedochází tak k jeho zpětnému uvolňování.
Kontaktujte nás

Obraťte se na nás

V případě jakýchkoliv dotazů vám rádi poradíme.
KONTAKT
Zavolejte nám
318 635 184
Inform-Consult-Aqua, s. r. o.
Máte problémy s kvalitou pitné vody? Poskytneme Vám řešení se zabarvením vody, při problémech s „tvrdou“ i agresivní „měkkou“ vodou, vysokou koncentrací železa, manganu, dusičnanů, dusitanů, amoniaku, zvýšenou hodnotou arsenu, antimonu, berylia, niklu, mědi, kobaltu, molybdenu, hliníku, selenu, radonu, uranu, organického znečištění, pesticidů i s případným mikrobiologickým znečištěním. Nabízíme nová řešení i osvědčené klasické postupy úpravy vody v mnoha technických variantách. Těšíme se na vzájemná řešení Vašich problémů s pitnou vodou.
© 2024 INFORM - CONSULT - AQUA, s.r.o. | Příbram. Všechna práva vyhrazena