Zabezpečení chemické kvality vody

Separace uranu

Separace URANU i objemové aktivity alfa z podzemní vody

Uran je v přírodě přirozeně se vyskytující prvek vázaný v horninách. Ve zvýšených koncentracích v podzemní vodě přesahujících povolené maximum 15,0 µg/l, může způsobovat značné zdravotní potíže.

Nabízíme ucelené řešení dané problematiky, které spočívá nejen v odstranění uranu z podzemní vody, ale i komplexní ekologickou likvidaci filtrační sorpční náplně, po vyčerpání její pracovní kapacity.

Účinná technologická zařízení jsou k dispozici nejen pro úpravu vody ve veřejných vodovodech měst a obcí, ale i pro rodinné domy, penziony a pro průmyslové objekty.

Zařízení je dodáváno s minimálními nároky na obsluhu i údržbu, ve zcela automatickém režimu svého provozu.
Separace uranu z upravované vody je zabezpečena průtokem vody ionexovým sorbentem nové generace. Jedná se o silně bazický makropórézní ionex (Typ I), který nemá významný vliv na zastoupení hlavních složek v upravované vodě, jako jsou Cl-, HCO3-, NO3-. Je tomu tak díky síranové skupině, která zajišťuje vyšší selektivitu.

Potřebujete poradit?

Hlavní výhody:

1.

Upravovaná voda tedy nemění vyjma odstraňovaného uranu své složení. Díky vysoké rychlosti, vysoké celkové kapacitě, dobré chemické stabilitě, osmotickým vlastnostem a porozitě je tento ionex vhodný zvláště pro odstraňování síranových a uhličitanových komplexů uranu z pitných vod pod hodnotu 15,0 µg U/l.

2.

Koncentrace uranu v ionexové sorpční hmotě 10,0 g/l (U; ionex) dovoluje jeho bezpečnou manipulaci při výměně náplně z hlediska ochrany zdraví pracovníků, kteří budou se sorbentem po dosažení koncentračního maxima manipulovat.

3.

Sorpce uranu probíhá v širokém spektru hodnoty pH (6,0 – 9,0). Uran je v ionexovém sorbentu pevně chemicky vázán a nedochází tak k jeho zpětnému uvolňování.