Zabezpečení chemické kvality vody

Snížení obsahu Dusičnanů

Snížení hodnoty DUSIČNANŮ – bez navyšování koncentrace chloridů

Redukce dusičnanů se v ČR i zahraničí provádí denitratačními filtry s náplní anexu v chloridovém cyklu. Snížení dusičnanů zvyšuje koncentraci chloridů ve vodě, jejich eliminaci zabezpečujeme speciální technologickou úpravou.

Firma Inform-Consult-Aqua s. r. o. garantuje snížení hodnoty dusičnanů při současném nepřekročení povoleného maxima koncentrace chloridů přes limitovanou hodnotu 100,0 mg/l!

V rámci snížení obsahu dusičnanů nabízíme předúpravu technologických odpadních vod ve smyslu oddělení „čisté“ proplachové vody od „solného“ koncentrátu. Podstatně se tak snižuje celkové množství odpadních vod, které jsou produktem každého regeneračního cyklu.

Potřebujete poradit?

1. PRO VELKOKAPACITNÍ VYUŽITÍ

Dodáváme širokou paletu technologických kompletů s poloautomatickým nebo plně automatickým způsobem regenerace filtrační náplně.

2. PRO PRIVÁTNÍ VYUŽITÍ

Zpravidla je dostačující snižovat obsah dusičnanů pouze u vody určené k pití a vaření.

Po vyčerpání filtrační vložky se výměnným způsobem nahradí za novou, přičemž „naplněná“ vložka dusičnany se doručí na adresu provozovny firmy Inform-Consult-Aqua s. r. o. Příbram.

Filtrační komplety pro snížení obsahu dusičnanů v domácnosti:

DNF 555 10“
DNF 555 20“ – s téměř dvojnásobnou kapacitou

  • zařízení pracuje bez nároku na přívod energie
  • vyměnitelná – regenerovatelná filtrační vložka – zajišťuje ICA s. r. o. Příbram
  • snižuje obsah dusičnanů o více než 95%
  • vyšší životnost filtračních náplní při nižším obsahu vápníku v upravované vodě
  • možnost instalace na kuchyňskou linku s připojením na kohout studené vody s automatickým přepínáním průtoku přes filtr, nebo mimo něj
  • možnost instalace pod kuchyňskou linku s vyvedením samostatného chromového kohoutu s upravenou vodou na kuchyňskou linku