Odstranění mechanických nečistot

Filtrace vody

Filtrace vody pro domácnost

Filtrace vody umožňuje separaci nerozpuštěných látek z upravované vody formou průtoku vody filtračními komplety s náplní tříděného vodárenského písku, nebo i jiné filtrační hmoty (Filtralite, Ceramic atd.).

Pro zvýšení hodnoty pH s obohacováním podzemní vody o vápník je vhodná filtrační náplň ve formě dolomitického vápence.

Další náplně filtračních kompletů zabezpečují separaci chloru, pesticidů, organického znečištění – aktivní uhlí. Současně nabízíme specifické sorpční hmoty např. na snížení koncentrace arsenu, antimonu, berylia, niklu, chromu a dalších látek.

Dodáváme filtrační komplety v různém materiálovém provedení v širokém kapacitním rozsahu.

Metody filtrace vody

Písková

Filtrace vody za použití písku zachytí jemné mechanické nečistoty včetně mikroskopických částeček, které se ve vodě projevují jako zákal nebo opalescence.

Aktivní uhlí

Filtrace aktivním uhlím odstraní většinu organických i anorganických látek (pesticidy, těžké kovy). Tento druh filtrace navíc odstraňuje pachotvorné látky a zlepšuje chuťové vlastnosti pitné vody.

Dolomitický vápenec

Filtrace dolomitickým vápencem zvyšuje hodnotu pH. Voda je obohacena o vápník a hořčík. Regenerace filtrační náplně se provádí protiproudově vodou (manuálně, poloautomaticky nebo automaticky).