Odstranění mechanických nečistot

FILTRACE VODY

Filtrace vody pro domácnost

Filtrace vody umožňuje separaci nerozpuštěných látek z upravované vody formou průtoku vody filtračními komplety s náplní tříděného vodárenského písku, nebo i jiné filtrační hmoty (Filtralite, Ceramic atd.).

Pro zvýšení hodnoty pH s obohacováním podzemní vody o vápník je vhodná filtrační náplň ve formě dolomitického vápence.

Další náplně filtračních kompletů zabezpečují separaci chloru, pesticidů, organického znečištění – aktivní uhlí. Současně nabízíme specifické sorpční hmoty např. na snížení koncentrace arsenu, antimonu, berylia, niklu, chromu a dalších látek.

Dodáváme filtrační komplety v různém materiálovém provedení v širokém kapacitním rozsahu.

Metody filtrace vody

Písková
Filtrace vody za použití písku zachytí jemné mechanické nečistoty včetně mikroskopických částeček, které se ve vodě projevují jako zákal nebo opalescence.
Aktivní uhlí
Filtrace aktivním uhlím odstraní většinu organických i anorganických látek (pesticidy, těžké kovy). Tento druh filtrace navíc odstraňuje pachotvorné látky a zlepšuje chuťové vlastnosti pitné vody.
Dolomitický vápenec
Filtrace dolomitickým vápencem zvyšuje hodnotu pH. Voda je obohacena o vápník a hořčík. Regenerace filtrační náplně se provádí protiproudově vodou (manuálně, poloautomaticky nebo automaticky).
Kontaktujte nás

Obraťte se na nás

V případě jakýchkoliv dotazů vám rádi poradíme.
KONTAKT
Zavolejte nám
318 635 184
Inform-Consult-Aqua, s. r. o.
Máte problémy s kvalitou pitné vody? Poskytneme Vám řešení se zabarvením vody, při problémech s „tvrdou“ i agresivní „měkkou“ vodou, vysokou koncentrací železa, manganu, dusičnanů, dusitanů, amoniaku, zvýšenou hodnotou arsenu, antimonu, berylia, niklu, mědi, kobaltu, molybdenu, hliníku, selenu, radonu, uranu, organického znečištění, pesticidů i s případným mikrobiologickým znečištěním. Nabízíme nová řešení i osvědčené klasické postupy úpravy vody v mnoha technických variantách. Těšíme se na vzájemná řešení Vašich problémů s pitnou vodou.
© 2024 INFORM - CONSULT - AQUA, s.r.o. | Příbram. Všechna práva vyhrazena