Reference - Úpravny vody - technologické komplety na úpravu vody realizované firmou Inform Consult Aqua, s.r.o. Příbram v České republice

DOBŘÍŠ - městský vodovod, úpravna vody

separace mikrobiologického znečištění - předchlorace, koagulační filtrace I, filtrace II, zabezpečení mikrobiologické nezávadnosti pitné vody

KONĚŠÍN - obecní vodovod, úpravna vody

separace mechanických nečistot, snížení obsahu dusičnanů, zabezpečení mikrobiologické nezávadnosti pitné vody

LELETICE - obecní vodovod, úpravna vody

předchlorace, separace mechanických nečistot, snížení obsahu dusičnanů, zabezpečení mikrobiologické nezávadnosti pitné vody

NALŽOVICE - Ústav sociální péče, úpravna vody

předchlorace, separace mechanických nečistot, snížení obsahu dusičnanů bez navyšování hodnoty chloridů, zabezpečení mikrobiologické nezávadnosti pitné vody

PŘEROV NAD LABEM - Velkokapacitní zpracování zeleniny, úpravna vody

předalkalizace, odradonování + oxidace železa a manganu, separace železa a manganu, snížení obsahu vápníku a hořčíku, snížení koncentrace síranů, zabezpečení mikrobiologické nezávadnosti pitné vody

SKRÝŠOV - obecní vodovod, úpravna vody

předalkalizace, separace železa a manganu, zabezpečení mikrobiologické nezávadnosti pitné vody

MOKROVRATY - obecní vodovod, úpravna vody

předchlorace, separace železa a manganu, protikorozní ochrana celého systému obecního vodovodu, zabezpečení mikrobiologické nezávadnosti pitné vody

SEDLČANY - městský vodovod, úpravna vody

separace mechanických nečistot, úprava hodnoty pH, separace arsenu, zabezpečení mikrobiologické nezávadnosti pitné vody

PROSTĚJOV - Hotel Bělecký Mlýn, úpravna vody

předalkalizace, separace železa a manganu, zabezpečení mikrobiologické nezávadnosti pitné vody

ŠINDELOVÁ - obecní vodovod, úpravna vody

odradonování, předchlorace, separace mechanických nečistot, separace berylia a arsenu, zvýšení hodnoty pH – alkalizace vody, zabezpečení mikrobiologické nezávadnosti pitné vody

ŽERČICE - obecní vodovod, úpravna vody

předchlorace, snížení obsahu vápníku a hořčíku, snížení obsahu dusičnanů, zabezpečení mikrobiologické nezávadnosti pitné vody

LIBLÍN - Sportovní areál Berounka, úpravna vody

předchlorace, snížení obsahu vápníku a hořčíku, snížení obsahu dusičnanů, zabezpečení mikrobiologické nezávadnosti pitné vody